calcium için İngilizce-Türkçe çeviriler:

kalsiyum · kireç taşı · diğer çevirileri

calcium kalsiyum

Jimmy "The Calcium Kid" Connelly.

Jimmy "Kalsiyum Çocuk" Connelly.

That is crystalline silica and calcium oxide.

Bu silis kristal ve kalsiyum oksit.

What about calcium?

Kalsiyum ne olacak?

calcium kireç taşı

So these mountains, the Himalayas, are made of limestone. And that's calcium carbonate.

Bu dağlar da, Himalayalar'ın kireç taşından yapılmıştır ve bu da kalsiyum karbonattır.

This is calcium carbonate limestone, very high PH.

Bu kalsiyum karbonat, yani kireç taşı. PH değeri yüksektir