callisto için İngilizce-Türkçe çeviriler:

callisto · diğer çevirileri

callisto callisto

The infamous Callisto what a pleasure it is to finally meet you.

Kötü şöhretli Callisto, sonunda seninle tanışmak ne büyük bir zevk.

You've got a good heart,Joxer but take my advice, and keep it far away from Callisto.

İyi bir kalbe sahipsin, Joxer. Ama tavsiyemi dinle ve onu Callisto'dan çok uzakta tut.

Io, the innermost of the four Europa and moving away from Jupiter Ganymede and the outermost big moon Callisto.

İo, en içteki uydu Europa uydusu ve Jüpiter'den uzaklaştıkça Ganymede uydusu ve en dıştaki büyük Callisto uydusu.