carburettor için İngilizce-Türkçe çeviriler:

karbüratör · diğer çevirileri

carburettor karbüratör

ls it a new carburettor?

Bu yeni bir karbüratör mü?

It's not just any carburettor.

Basit bir karbüratör değil.