cargoes

Drone one,. .drone two, drone three,. .please report immediately to the main cargo area.

Robot bir,.. robot iki, robot üç,.. lütfen, derhal ana kargo bölümüne rapor verin.

Well, a diplomatic pouch can be as small as an envelope or as big as a cargo container.

Diplomatik kargo paketleri bir mektup kadar küçük de olabilir bir konteyner kadar büyük de.

Ian Rutherford was reported missing off a cargo ship two weeks ago.

Ian Rutherford'un, iki hafta önce bir kargo gemisinde kaybolduğu bildirildi.

No. No, it's a cargo plane.

Hayır, bu bir kargo uçağı.

Alright guys, this is our cargo and we are watching it.

Tamam cocuklar, Bu kargo bizim ve biz onu izliyoruz.

The Earth Cargo Authority may have more information.

Dünya Kargo Otoritesi daha fazla bilgiye sahip olabilir.

A few unarmed cargo ships, but they're on other missions.

Bir kaç silahsız kargo gemisi, ama onlar da diğer görevlerdeler.

We've lost five camels and one horse, but all the other cargo is intact.

Beş deve ve bir at kaybettik, ama diğer yükler yerli yerinde.

It's a cargo ship.

O bir kargo gemisi.

We have a very important cargo.

Çok önemli bir yükümüz var.