celebrates

The clothes were beautiful, and you are beautiful, and that is something we need to celebrate.

Kıyafetler çok güzeldi, ve sende çok güzelsin, ve bu kutlamamız gereken bir şey.

And that's a very good thing for the world, but today is not a celebration for us.

Bu, dünya için iyi bir şey ancak bugün bizim için bir kutlama günü değil.

There's nothing to celebrate just yet, but I have a good feeling about this one.

Kutlardık. Daha kutlayacak bir şey yok. Ama bu sefer içimde iyi bir his var.

Tonight, is really about celebrating this music and celebrating this extraordinary musician.

Bu gece, gerçekten bu müzik kutlanıyor ve bu olağanüstü müzisyen kutlanıyor.

We're here to celebrate our new life with no magic and no demons, so why don't we just enjoy it?

Biz sihirli ve hiçbir iblisler ile yeni bir hayat kutlamak için buradayız, neden biz sadece zevk değil mi?

Uh, we call this a celebration and not a ceremony because this is no empty ritual.

Buna tören değil de, kutlama diyoruz çünkü bu içi boş bir ayin değil.

It's the time we celebrate our most sacred and special event: Jerry Dinner Jerry Dinner

En kutsal ve özel etkinliğimiz için kutlama zamanı: Jerry Yemeği. Jerry Yemeği.

He called his girlfriend to celebrate, and now he's making dinner for two.

Adam kutlamak için kız arkadaşını aradı. Şimdi de ikisi için akşam yemeği hazırlıyor.

Yeah, that's because you're a celebrity and you look fabulous and they probably all want to be you.

Bir ünlü olan çünkü Evet, yani ve muhteşem bakmak ve muhtemelen tüm olmak istiyorum.

Yes, what about a nice bottle of wine to celebrate?

Evet, kutlamak için güzel bir şişe şaraba ne dersin?