cheerfully için İngilizce-Türkçe çeviriler:

neşeyle, neşeli · keyifli · diğer çevirileri

cheerfully neşeyle, neşeli

A Boy Scout is trustworthy, loyal, helpful, friendly, courteous, kind, obedient, cheerful, thrifty, brave, and relevant.

Bir erkek izci güvenilir, sadık yardımsever, arkadaş canlısı, nazik, kibar itaatkar, neşeli, tutumlu, cesur ve ilgilidir.

Cheerful morning, isn't it?

Neşeli bir sabah, değil mi?

I'm sorry I've been so cheerful, honey.

Üzgünüm ben, bal çok neşeli olmuştur.

cheerfully keyifli

Yeah, maybe a new pair of shoes will cheer me up.

Evet, belki de yeni bir çift ayakkabı keyfimi yerine getirir.

That's a cheerful thought.

Bu keyifli bir düşünce.

He sounded so happy, so cheerful.

Çok mutlu, çok keyifli gibiydi.