chipmunk için İngilizce-Türkçe çeviriler:

sincap · diğer çevirileri

chipmunk sincap

He's not your son, Dave. He's just a chipmunk.

O senin oğlun değil Dave o sadece bir sincap.

And the excellent answer is, I don't really represent Alvin and the Chipmunks anymore.

Ve harika cevabı da şu, Alvin ve Sincaplar artık temsil etmiyorum.

I think it's a chipmunk.

Bence bu bir çizgili sincap.