chronograph için İngilizce-Türkçe çeviriler:

Kronograf · diğer çevirileri

chronograph Kronograf

It was a vintage Lusina, Valijoux movement, triple chronograph, original complications

Çok klasik bir Lusina'ydı. Valjoux mekanizması üçlü kronografı, orijinal komplikasyonları vardı.

But if Lucy and Paul stole this chronograph, how can he be here?

Ama eğer Lucy ve Paul kronografı çaldıysa nasıl hala burada olabilir?

Valjoux movement, triple chronograph, original complications.

Valjoux mekanizması üçlü kronografı, orijinal komplikasyonları vardı.