cicero için İngilizce-Türkçe çeviriler:

marcus tullius cicero · diğer çevirileri

cicero marcus tullius cicero

Marcus Tullius Cicero,

Marcus Tullius Cicero

I heartily commend the motion proposed by Marcus Tullius Cicero.

Tüm kalbimle Marcus Tullius Cicero tarafından sunulan teklifi destekliyorum.

These being the words of Marcus Tullius Cicero

İşte bu kelimeler, Marcus Tullius Cicero'ya aittir: