civilian için İngilizce-Türkçe çeviriler:

sivil · diğer çevirileri

civilian sivil

This is not responsibility of a civilian. there is an official here, it is my duty.

Bu artık sivil bir sorumluluk değil. burada bir yetkili var ve artık bu benim işim.

Peter is my colleague a civilian consultant.

Peter benim arkadaşım. Bir sivil danışman.

She's a civilian, chief.

Kız bir sivil, şef.