clown için İngilizce-Türkçe çeviriler:

palyaço · soytarı · şaklaban · hödük · köylü · diğer çevirileri

clown palyaço

It makes like a clown mask, and there's blood everywhere and, like, blood on his lips.

Bir palyaço maskesi takmış gibi. Ve her yerde kan var. Dudaklarında kan var.

Yeah, but now we got a missing girl, a dead mime, and two dead clowns.

Ama şimdi bir kayıp kız ölü bir pandomim ustası ve de ölü iki palyaço var.

This clown better hurry up.

Bu palyaço acele etse iyi olur.

clown soytarı

I want a man, she wants a woman, but I also want a clown in a werewolf mask.

Ben erkek, o da kadın istiyor, Fakat ben kurtadam maskesi takmış bir soytarı da istiyorum.

The guy is a clown, all right?

Bu adam bir soytarı, tamam mı?

Oh, yeah, I remember this clown.

Ah, evet, bu soytarıyı hatırlıyorum.

clown şaklaban

Yeah, I always played the clown, right?

Evet, her zaman şaklaban bendim, değil mi?

God, look at these clowns.

Tanrım, şu şaklabanlara bak.

A million rubes following that clown

O şaklabanı izleyen milyonlarca köylü

clown hödük

My son is a clown.

Oğlum tam bir hödük.

With this clown and those clowns?

Bu hödük ve bu soytarılarla mı?

clown köylü

A million rubes following that clown

O şaklabanı izleyen milyonlarca köylü