colic için İngilizce-Türkçe çeviriler:

kolik · karın ağrısı · diğer çevirileri

colic kolik

That's it middle colic vein.

İşte bu orta kolik ven.

D'Annunzio's turtle died of colic after eating flowers

D'Annunzio'un kaplumbağası çiçek yedikten sonra kolikten ölmüş.

Miss Veronica's had colic!

Bayan Veronica'nın koliği var!

colic karın ağrısı

Colic is the worst.

En kötüsü karın ağrısı.

My neighbor's baby has colic,

Komşumun bebeğinde karın ağrısı var.