comes

Don't worry and keep working. I've come here because I have something important to tell you.

Endişelenme, çalışmaya devam et, buraya geldim; çünkü sana söyleyeceğim önemli bir şey var.

Yes, but I only go for a night or two at a time, and I always come back.

Ben yalnızca bir ve ya iki gece için gidiyorum.. hem her zaman da geri geliyorum.

Come on, just you and me!

Hadi, sadece sen ve ben!

Come on, this is not good.

Hadi ama bu iyi değil.

Okay, now you come here.

Tamam şimdi buraya gel.

And, you, you, come here.

Ve, sen, sen, buraya gel.

Come here. Come, come, come.

Buraya gel, buraya gel.

Oh, come on, I'm not that good.

Hadi ama, ben o kadar da iyi değilim.

Yeah, yeah, you, come here.

Evet, sen. Buraya gel.

Come here, come. Come here.

Gel buraya, gel buraya.