conceit için İngilizce-Türkçe çeviriler:

kibir, kibirli · kendini beğenmişlik · diğer çevirileri

conceit kibir, kibirli

This is just a childish and conceited provocation!

Bu sadece çocukça ve kibirli bir provokasyon!

Sometimes you're arrogant and conceited.

Bazen kibirli ve kendini beğenmiş oluyorsun.

That's the most conceited statement.

Bu duyduğum en kibirli açıklama.

conceit kendini beğenmişlik

That's a conceit, but it's a healthy one.

Bu kendini beğenmişlik, ama sıhhatli bir tane.