conductibility için İngilizce-Türkçe çeviriler:

iletkenlik · diğer çevirileri

conductibility iletkenlik

Conductivity tests indicate upper quadrant.

İletkenlik testleri üst kadranı gösteriyor.

Specifically. Any kind of transmembrane conductivity and permeability diffusion?

Zar ötesi iletkenlik ve geçirgen difüzyonla ilgili bilgi sahibi misin?

The hyper-conductivity or the mason graviton inversion?

Hiper iletkenlik mi yoksa mezon graviton evirmesi mi?