conjugation için İngilizce-Türkçe çeviriler:

çekim · fiil çekimi · diğer çevirileri

conjugation çekim

And the award for Best Conjugator goes to Señora Stephanie.

En iyi fiil çekme ödülü Senyora Stephanie'ye gidiyor.

You can conjugate it, too.

Bunu sen de çekebilirsin?

She thinks we conjugate Latin verbs.

Latince fiil çekimi yapıyoruz sanıyor.

conjugation fiil çekimi

And the award for Best Conjugator goes to Señora Stephanie.

En iyi fiil çekme ödülü Senyora Stephanie'ye gidiyor.

She thinks we conjugate Latin verbs.

Latince fiil çekimi yapıyoruz sanıyor.

Oh, please. You're, like, a conjugation wizard.

Ah, lütfen, fiil çekimi sihirbazı gibisin.