couples

Listen first thing tomorrow, you and I will get together with a couple of the children

Dinle yarın ilk olarak sen ve ben birlikte bir kaç çocuk ile birlikte

And then, you know, maybe a couple days later, week later, hour later, whatever it was.

Ve sonra, bilirsin bi kaç gün belki hafta, ya da saat sonra, her neyse..

Anyway, a couple years ago, we tried for about six months and nothing happened, so

Neyse, birkaç yıl önce altı ay boyunca denedik. Ama bir şey olmadı.

And I'm sorry about the last couple months, but I'll see you real soon, okay?

Ve geçen bir iki ay için çok üzgünüm. Ama yakında, çok yakında görüşeceğiz tamam mı?

I know your birthday isn't for a couple of weeks, but I got you something.

Doğum gününün bir kaç hafta sonra olduğunu biliyorum ama sana bir şey aldım.

Why don't you just wait a couple days, and maybe he'll tell you himself?

Neden sadece bir kaç gün beklemek yok ve belki o sana kendini söyleyeyim?

I got a weird phone call a couple of minutes ago and I

Bir kaç dakika önce garip bir telefon aldım ve ben

I know the place isn't perfect, but it's a great place for a couple.

Biliyorum harika bir yer değil, ama bir çift için gayet uygun. Gerçekten.

Adam, I think it's really important for you and for us as a couple.

Adam, bence bu senin için ve bir çift olarak bizim için oldukça önemli.

We have never done anything like this with another couple before.

Daha önce başka bir çiftle hiç böyle bir şey yapmadık.