crime stopper

Please please, if you've seen her, please call your local crime-stopper.

Lütfen Lütfen onu görürseniz lütfen yerel polis departmanını arayın.

Crime Stoppers just got another Josh sighting.

Suç Durdurucuları bir başka Josh görüntüsü elde etti.

Celebrity crime-stopper, Jack Vincennes.

Meşhur suçlu avcısı Jack Vincennes.