crypt için İngilizce-Türkçe çeviriler:

mahzen · lahit · diğer çevirileri

crypt mahzen

It looked like a concrete crypt or a wooden box.

Tıpkı bir yeraltı mahzeni gibi, ya da odundan bir kutu

So this is the family crypt, huh?

Demek burası aile mahzen mezarı, öyle mi?

So this is the crypt.

Pekala bu bir mahzen.

crypt lahit

This must be some sort of tomb or crypt of some kind.

Burası bir çeşit mezar ya da lahit odası gibi bir yer olmalı.