cumbersome için İngilizce-Türkçe çeviriler:

hantal · diğer çevirileri

cumbersome hantal

Yeah, but that song was cumbersome.

Evet ama o şarkı Hantal'dı.

Scary up close, but cumbersome and very stupid.

Yakından korkutucu, ama hantal ve çok aptaldır.