daily için İngilizce-Türkçe çeviriler:

günlük · günden güne · her gün · gazete · gündelik · günlük gazete · diğer çevirileri

daily günlük

This is my daily routine

Bu benim günlük yaşamımdı

This book gives you daily bread.

Bu kitap günlük ekmeğini verir.

Daily reports, oxygen consumption logs, recycling figures.

Günlük raporlar, oksijen tüketim kayıtları, geri dönüşüm rakamları.

daily günden güne

Give us this day our daily pizza and let us digest it. Forgive us.

Bu gün bize gündelik ver pizza ve izin ver sindirelim. bizi bağışla.

For the living one it's a daily nightmare.

Hayatta olan için ise, her gün bir kabus!

I'll give you a daily report.

Size her gün rapor veririm.

daily her gün

Let these men out daily, not every six months.

Bu adamları her gün dışarıya çıkar, altı ayda bir değil.

For the living one it's a daily nightmare.

Hayatta olan için ise, her gün bir kabus!

All this daily happiness has blinded me.

Her gün yaşanan bu mutluluk gözlerimi kör etti.

daily gazete

Brian, The Daily Growl is not a real paper.

Brian, The Daily Growl gerçek bir gazete değil.

In a big daily paper!

Büyük bir günlük gazetede!

It's a daily newspaper in Holland.

Hollanda'da çıkan günlük bir gazete.

daily gündelik

Give us this day our daily pizza and let us digest it. Forgive us.

Bu gün bize gündelik ver pizza ve izin ver sindirelim. bizi bağışla.

Give us today our daily bread

Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver.

Daily allowances included.

Gündelik izinde dahil.

daily günlük gazete

In a big daily paper!

Büyük bir günlük gazetede!

It's a daily newspaper in Holland.

Hollanda'da çıkan günlük bir gazete.

Good morning, Portland Daily Bugle.

İyi günler, Portland Günlük Gazetesi.