daughter için İngilizce-Türkçe çeviriler:

kız · gelin · evladı, evlat · ilişki · diğer çevirileri

daughter kız

This is a mother who has a daughter that needs her, just like you, honey.

Bu annenin ona ihtiyacı olan bir kızı var. Tıpkı senin gibi tatlım.

Well, it's just my daughter.

Bu sadece benim kızım.

Daughter, please, it's not that bad

Kızım lütfen o kadar kötü değil

daughter gelin

And that makes you my father's daughter.

Ve bu seni babamın gelini yapıyor.

But I gained a wonderful daughter-in-law and my oldest son is home.

Ama harika bir gelin kazandım ve en büyük oğlum eve geldi.

But I'm trying to be her daughter-in-law?

Ben de onun gelini mi olmaya çalışıyorum?

daughter evladı, evlat

It's too late to be a good daughter now.

İyi bir evlat olmak için artık çok geç.

What kind of a daughter says that?

Ne biçim bir evlat bunu der ki?

Am I a bad daughter?

Ben kötü bir evlat mıyım?

daughter ilişki

It's funny, my daughter is also engaged, but it's a very very dark affair.

Çok garip, benim kızım da nişanlı ama çok kötü bir ilişki içerisinde.

You fabricated a relationship between Cynthia's daughter and his wife.

Cynthia'nın kızı ve onun karısı arasında bir ilişki uydurdun.

Jane and her mom had a typical mother-daughter relationship.

Jane ve annesinin tipik bir anne-kız ilişkisi vardı.