detective için İngilizce-Türkçe çeviriler:

dedektif · detektif · dedektif gibi · dedektiflik · polisiye · detektiflik · diğer çevirileri

detective dedektif

You sure there's nothing else I can do for you, Detective?

Senin için başka yapabileceğim bir şey var Dedektif?

Nice to see you back, Detective.

Seni tekrar görmek ne güzel, dedektif.

Thanks for the gun, detective.

Silah için teşekkürler dedektif.

detective detektif

You killed a good detective, a better husband, and the father of a little girl.

İyi bir koca, işinde iyi bir detektif ve küçük bir kızın babasını öldürdün.

Linda Davies, this is Steve McGarrett, Detective Danny Williams.

Linda Davies, bu Steve McGarrett, Detektif Danny Williams.

Detective Morris, good to see you.

Detektif Morris, seni görmek ne güzel.

detective dedektif gibi

You mean like a detective?

Bir dedektif gibi mi yani?

So you are like a detective?

Dedektif gibi bir şey misin yani?

You're like a little detective.

Küçük bir dedektif gibisin.

detective dedektiflik

Well, that's real detective work.

Bu gerçek bir dedektiflik işi.

So this, uh, detective stuff looks fun.

Ee, bu dedektiflik işi eğlenceli gibi görünüyor.

Nice detective work.

İyi dedektiflik işi.

detective polisiye

It's not just a detective novel.

Bu sadece bir polisiye roman değil.

It's like finding a clue in a detective story.

Bir polisiye hikayede ipucu bulmak gibi bir şey.

Mr. Leyden, this is not a detective story.

Bay Leyden, bu bir polisiye roman değil.

detective detektiflik

Most exciting, this detective work. Most exciting.

Çok heyecanlı, bu detektiflik işi, çok heyecanlı.

That's detective fact, not detective fiction.

Bu bir detektiflik gerçeği, kurgu değil.