detest için İngilizce-Türkçe çeviriler:

nefret etmek · iğrenç · nefret iğrenç · diğer çevirileri

detest nefret etmek

There are two things in this world I detest, Mr, Hickman,

Bu dünyada, Bay Hickman nefret ettiğim iki şey vardır.

There's nothing I detest more than a petty, primate thief.

İğrenç, hırsız bir primattan daha çok nefret ettiğim bir şey yoktur.

You, you detest all of them that right?

Sen tüm bunlardan nefret ediyorsun değil mi?

detest iğrenç

André: A detestable man. But sadly sometimes such men can serve a purpose.

İğrenç bir adam ancak maalesef böyle adamlar bazen bir amaca hizmet edebilir.

Because of Nobunaga Oda, that detestable Nobunaga Oda, the House of Kutsuki was wiped out.

Nobunaga Oda yüzünden. O iğrenç Nobunaga Oda, Kutsuki malikanesini yerle bir etti.

A detestable and shameless psycho, anti-social and schizophrenic!

İğrenç, utanmaz bir psikopat, anti-sosyal ve şizofren!

detest nefret iğrenç

There's nothing I detest more than a petty, primate thief.

İğrenç, hırsız bir primattan daha çok nefret ettiğim bir şey yoktur.