dinner için İngilizce-Türkçe çeviriler:

yemek · akşam yemeği · yemekli · öğle yemeği · diğer çevirileri

dinner yemek

Well, being a mom, I can tell you that a nice, normal dinner with friends and family is a perfect gift.

Arkadaşlar ve aile ile mükemmel bir hediye Peki, bir anne olmak, güzel bir, normal bir akşam yemeği olduğunu söyleyebilirim.

This dinner is a terrible idea.

Akşam yemeği kötü bir fikir.

It's actually more of a personal dinner.

Aslında daha çok özel bir yemek.

dinner akşam yemeği

Well, being a mom, I can tell you that a nice, normal dinner with friends and family is a perfect gift.

Arkadaşlar ve aile ile mükemmel bir hediye Peki, bir anne olmak, güzel bir, normal bir akşam yemeği olduğunu söyleyebilirim.

She said she wanted to have dinner with me.

Birlikte bir akşam yemeği yemek istediğini söyledi.

You're staying here, and no dinner for you, either.

Sen burada kalacaksın. Akşam yemeği de yok.

dinner yemekli

And you don't even know what happened before dinner.

Ve akşam yemeğinden önce ne olduğunu bilmiyorsun bile.

She invited me to dinner tomorrow.

Beni yarın akşam yemeğine davet etti.

Bring your girlfriend over for dinner tomorrow.

Yarın kız arkadaşını akşam yemeğine getir.

dinner öğle yemeği

And this is breakfast, lunch and dinner.

Ve kahvaltı, öğle ve akşam yemeği.

That's called breakfast, lunch, and dinner

Buna kahvaltı, öğle ve akşam yemeği deniyor.

But you had lunch and dinner.

Ama öğle ve akşam yemeği yedin.