dinosaur için İngilizce-Türkçe çeviriler:

dinozor · dinazor · diğer çevirileri

dinosaur dinozor

It really looks like a dinosaur, but one bone tells a different story.

Gerçekten, bir dinozor gibi görünüyor, ama bir kemik bize farklı bir hikaye anlatıyor.

And you're not a dinosaur. Come on.

Ayrıca sen de bir dinozor değilsin.

No, there's a reason why those dinosaurs hang out there.

Olmaz, bu dinozorların neden burada takıldıklarının bir nedeni var.

dinosaur dinazor

ls this a big dinosaur or a little dinosaur?

Büyük yoksa küçük bir dinazor mu?

It wasn't a dinosaur.

O bir dinazor değildi.

Lately, we discovered the biggest bones of an ancient dinosaur

Son zamanlarda, en büyük antik dinazor kemiklerini keşfettik