displays

Computer display family record, Riker, Mrs. William T.

Bilgisayar Riker, Bayan William T.'nin aile kaydını göster.

Computer display family record, Riker, William T.

Bilgisayar Riker, William T.'nin aile kaydını göster.

Display family record, Riker, Mrs. William T.

Riker, Bayan William T.'nin aile kaydını göster.

Without a battery, the digital display is useless.

Ne? Bataryası olmadan ekranı bir işe yaramaz ki.

What? Without a battery, the digital display is useless.

Bataryası olmadan ekranı bir işe yaramaz ki.

This is a display of great love between two people.

İki kişi arasındaki büyük bir sevgi gösterisi bu.

Mrs. Paulson is displaying signs of neural degeneration, and congestive heart failure.

Bayan Paulson'da nöral dejenerasyon ve konjestif kalp yetmezliği belirtileri var.

Seems like the most sensible way to display them.

Onları sergilemek için en mantıklı yol gibi görünüyor.

The fireworks display is tomorrow night for the parents.

Aileler için havai fişek gösterisi yarın gece.

It's an absolutely fascinating display.

Bu kesinlikle büyüleyici bir gösteri.