doc için İngilizce-Türkçe çeviriler:

doktor · belge · diğer çevirileri

doc doktor

Remember that in the world you know it's true There's only one Doc West There's only one Doc West

Bilin ki doğrudur, dünyada sadece bir tane Doktor Batı var bir tane Doktor Batı var..

Little girl didn't die in here. This way, Doc.

Küçük kız burada ölmedi. bu taraftan, doktor.

Maybe that's why the Doc stole those drugs.

Belki de Doktor o ilaçları bu yüzden çalmıştır.

doc belge

Your Herbie Hancock here locks and loads these docs.

Senin Herbie Hancock burayı kilitler ve belgeleri yükler.