does

So you don't know anything else about him like what he does or if he's married or anything?

Hakkında başka bir şey bilmiyor musun yani? Ne yapıyor ya da evli mi?

Tell me, how does a girl like you get to be a girl like you?

Söylesene, nasıl oldu da senin gibi bir kız, böyle bir kız oldu?

But what does a guy like you want with a girl like me?

Ama senin gibi bir adam benim gibi bir kızla ne yapmak istiyor?

Yes. But he is still my father. And he does love me.

Evet ama yine de o benim babam ve beni seviyor.

I'm sorry, but what does that mean?

Özür dilerim ama bu ne demek?

Yeah, but what does that mean to us?

Evet ama bu bizim için ne anlama geliyor?

We don't know anything about him, what his name is, what he does

Onun hakkında hiçbir şey bilmiyoruz, ismi ne, ne yapar?

She does so much for us, and we don't even know where to find her.

O bizim için bu kadar şey yapıyor, ve nerede olduğunu bile bilmiyoruz.

But that doesn't mean anything to you, does it?

Ama bu sizin için hiçbir şey ifade etmiyor, değil mi?

Yeah, but what does that make me?

Evet, ama bu beni ne yapar?