don için İngilizce-Türkçe çeviriler:

don · bey · öğretmen · giymek · uzman · diğer çevirileri

don

don don

I just do things for Don from time to time, because we're friends.

Zaman zaman Don için de bir şeyler yapıyorum. Çünkü biz arkadaşız.

Don, it's Jimmy.

Don, ben Jimmy.

You know what, don Gabriel?

Ne biliyor musun, don Gabriel?

don bey

You guys know what's going on, don't you?

Beyler siz ne olduğunu biliyorsunuz, Değil mi?

Don't leave me alone, Officer!

Beni yalnız bırakmayın memur bey!

Don't you, gentlemen?

Değil mi, beyler?

don öğretmen

And don't forget, he wasn't your teacher anymore.

Ve unutma, O artık senin öğretmenin değil.

Don, he's a teacher.

Don, O bir öğretmen.

Why don't we organize a soccer match between teachers and students?

Neden öğrenciler ve öğretmenler arasında bir futbol maçı düzenlemiyoruz?

don giymek

I don't want to celebrate any birthday and wear a dress!

Ne doğum günü kutlamak istiyorum, ne de elbise giymek!

Don't be stupid like Jones. always wear your vest.

Jones gibi aptal olma. Her zaman çelik yeleğini giy.

He took Ridgeway's clothes, Don, dressed as a clown and killed Gino Cressida.

Ridgeway'in kıyafetlerini almış, Don palyaço gibi giyinmiş. Gino Cressida'yı öldürmüş.

don uzman

I don't want to be a slave or a specialist.

Bir köle ya da bir uzman olmak istemiyorum.

I don't need an expert.

Bir uzmana ihtiyacım yok.

Don't worry, he's an ink specialist and suspects nothing.

Merak etme. O bir mürekkep uzmanı. Hiçbir şeyden şüphelenmeyecek.