downhill için İngilizce-Türkçe çeviriler:

aşağıya · yokuş aşağı · iniş, inişli · diğer çevirileri

downhill aşağıya

I mean, especially when the motel kind of went downhill, you know?

Ben motel tür özellikle, demek yokuş aşağı gitti, biliyor musun?

Who cares about an aging actress, sliding downhill?

Yokuş aşağı kayan, yaşlanan bir aktris, Kimin umurunda?

His career has gone downhill ever since.

O zamandan beri kariyeri baş aşağı gitti.

downhill yokuş aşağı

I mean, especially when the motel kind of went downhill, you know?

Ben motel tür özellikle, demek yokuş aşağı gitti, biliyor musun?

Who cares about an aging actress, sliding downhill?

Yokuş aşağı kayan, yaşlanan bir aktris, Kimin umurunda?

It's tough carrying a body downhill.

Bir cesedi yokuş aşağı taşımak zor.

downhill iniş, inişli

The top ten qualifying skiers will compete in the slalom, giant slalom, freestyle and the downhill.

İlk on sıradaki kayakçı slalom büyük slalom, serbest stil ve iniş kayağında yarışacak.

Well, it's not downhill.

Pekala, bu bir iniş değil.

Slalom, downhill and freestyle.

Slalom, iniş ve serbest stil.