drank

It was my best friend's birthday party so I drank a little too much.

En iyi arkadaşımın doğum günü partisi vardı, ve ben çok içtim.

When is the last time you drank a cheap bottle of wine?

Ne zaman En son içtiğin ucuz bir şişe şarap mı?

I drank a bottle of furniture polish and took an overdose of sleeping pills.

Bir şişe mobilya cilası içtim ve yüksek dozda uyku hapı aldım.

That night, I drank with Jin Ho, and told him everything.

O gece Jin Ho ile içtik. Ona her şeyi anlattım.

I drank too much last night.

Ben dün gece çok içtim.

So I drank some cold water, but it didn't do nothing.

Ben de soğuk su içtim ama hiç işe yaramadı.

That's the most disgusting thing I've ever drank.

Bu şimdiye kadar içtiğim en iğrenç şey.

We sang every night, we danced and drank beer

Her gece şarkı söyledik, dans ettik ve bira içtik.

She had a mouth like a sailor, drank like a fish.

Ancak onun bir denizci ağzı vardı, balık gibi içerdi.

We sang every night, we danced and drank beer

Biz her gece şarkı söyledik, dans ettik, bira içtik