droids

Missile Defense Batteries, Droids, everything we need, to protect our liberty.

Füze savunma bataryaları. Droidler. Özgürlüğümüzü korumak için ihtiyacımız olan her şey.

Missile defense batteries, droids.

Füze savunma bataryaları. Droidler.

Mindless droids! Activate all security protocols.

Beyinsiz droidler! tüm güvenlik protokollerini çalıştırın.

You droids have been chosen for a very important mission.

Siz droidler çok önemli bir görev için seçildiniz.

He's just a droid.

O sadece bir droid.

Yes, I'm sure it's perfectly safe for droids.

Evet, droidler için kesinlikle güvenli olduğuna eminim.

Oh, this little droid!

Oh, bu küçük droid!

The battle droids will surely capture you, or worse, me.

Savaş droidleri kesin seni yakalar ya da daha da kötüsü, beni.

It's a droid control ship.

Bu bir droid kontrol gemisi.

Droids and apostrophes, I could write a book, except you are barely a Droid any more.

Droid'ler ve kesme işaretleri, bir kitap bile yazabilirim. Ama sen artık bir droid bile değilsin.