ecstatic için İngilizce-Türkçe çeviriler:

mest olmuş · diğer çevirileri

ecstatic mest olmuş

Yeah, the missus was ecstatic, thank you.

Evet, hanım mest oldu, teşekkür ederim.

Da Vinci was ecstatic.

Da Vinci mest olmuştu.

Oh, we're ecstatic.

Oh, mest olduk.