eden için İngilizce-Türkçe çeviriler:

cennet., cennet · diğer çevirileri

eden

eden cennet., cennet

An Eden for you and her.

Cennet sen ve onun için.

It gave me hope for New Eden.

Yeni Cennet Bahçesi için umut verdi.

So like Eden but, of course, Eden had guests.

Tıpkı cennet gibi ama tabii cennetin konukları var.