eight için İngilizce-Türkçe çeviriler:

sekiz · sekizer, sekizli, sekizinci · diğer çevirileri

eight sekiz

Five, six, seven and one, two, three, four, five, six, seven, eight.

Beş, altı, yedi ve bir, iki, üç, dört beş, altı, yedi, sekiz.

Five, six, seven, eight, nine hundred dollars.

Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz yüz dolar.

Between San Antonio and here, you've killed at least eight women including one last night.

San Antonio ile burası arasında, en az sekiz kadın öldürdün geçen geceki dahil.

eight sekizer, sekizli, sekizinci

Count eight: eight to ten years.

Sekizinci suçlama: sekiz ila on yıl.

I'll be there at eight o'clock. OK?

Saat sekizde orada olacağım tamam mı?

Pick it up. Table eight first.

Al şunu İlk önce sekizinci masa.