electives

A few minutes ago, my son asked me how important this election was to me.

Birkaç dakika önce oğlum bana bu seçimin benim için ne kadar önemli olduğunu sordu.

The only elected representative in this room, chosen by the people for the people.

Bu odadaki tek seçilmiş temsilci. İnsanlar tarafından seçilmiş, insanlar için ve insanların tarafında.

And even for people like you Election Day is very important.

Sizin gibi insanlar için bile "Seçim Günü" çok önemlidir.

You wanna win this election, then Jordan Collier is the enemy.

Bu seçimi kazanmak istiyor musun? O zaman Jordan Collier düşmanın.

Or he'll win my job in the next election and that would be worse.

Yoksa bir sonraki seçimlerde benim işimi kazanır ve bu daha kötü olur.

Yes the elections are approaching my dear, but nothing will be possible without your support.

Evet, seçimler yaklaşıyor, canım. Ama sizin desteğiniz olmadan hiç bir şey mümkün değil.

My guess is, our newly elected state's attorney wants to, one day, run for Mayor.

Benim tahminim, bizim yeni seçilen başsavcımız bir gün belediye başkanı olmak istiyor.

There's a problem with the election results.

Seçim sonuçlarıyla ilgili bir problem var.

Now, if someone elected to buy stolen property I believe that is a crime.

Şimdiyse birisi çalıntı malı almak için seçilmiş. Sanırım bu bir suç.

Is winning this election worth the risk?

Bu seçimi kazanmak, bu riske değer mi?