elm için İngilizce-Türkçe çeviriler:

Karaağaç · diğer çevirileri

elm Karaağaç

Like build me a small library under a big elm someplace.

Bir yerde, büyük bir karaağacın altına küçük bir kütüphane yapmak gibi