emergency için İngilizce-Türkçe çeviriler:

acil · acil durum · acil vaka · aciliyet · tehlike · olağanüstü · kriz · diğer çevirileri

emergency acil

Oh, this is very important; in case of emergency, I mean, emergency, go to this address

Bu çok önemli. Acil bir durum olduğunda, gerçekten acil durum demek istiyorum. Bu adrese git.

Now what do I do if there's an emergency

Şimdi acil bir durum varsa ben ne yapayım?

Something like, "Hey, I heard this is an emergency.

Böyle bir şeyler bence."Acil bir durum olduğunu duydum.

emergency acil durum

Oh, this is very important; in case of emergency, I mean, emergency, go to this address

Bu çok önemli. Acil bir durum olduğunda, gerçekten acil durum demek istiyorum. Bu adrese git.

Now what do I do if there's an emergency

Şimdi acil bir durum varsa ben ne yapayım?

Guys, we have an emergency.

Çocuklar, acil bir durum var.

emergency acil vaka

There's a medical emergency.

Acil tıbbi bir vaka var.

Help, I got an emergency!

Yardım edin, acil vaka!

This is a cabbie emergency!

Bu bir acil taksi vakası!

emergency aciliyet

What kind of an emergency?

Ne tür bir aciliyet?

Now, what's the big emergency?

Şimdi, nedir şu büyük aciliyet?

It is a financial emergency.

Mali bir aciliyet var.

emergency tehlike

This is a national security emergency, priority level five.

Bu bir ulusal güvenlik tehlikesi, beşinci seviye önceliği var.

Emergency distress signal received.

Acil tehlike sinyali alındı.

Wandering feelings, wandering warrior, the emergence of a threat,

Başıboş duygular, Başıboş gezen savaşçı, ortaya çıkan bir tehlike,

emergency olağanüstü

When they compared its size to its mass, something extraordinary emerged.

Büyüklüğü kütlesi ile karşılaştırıldığında, olağanüstü bir şey ortaya çıktı.

This is a class-one emergency.

Bu bir olağanüstü hal emridir.

emergency kriz

I'm having a crisis and an emergency.

Kriz geçiriyorum burada, acil durum var.