erupt için İngilizce-Türkçe çeviriler:

patlamak · patlak vermek · diğer çevirileri

erupt patlamak

It's a solar eruption.

O bir güneş patlaması.

Four years ago, a volcano erupted in Colombia.

Dört yıI önce Kolombiya'da bir volkan patladı.

Nathan's a phantom, and you're about to erupt.

Nathan bir hayalet ve sen de patlamak üzeresin.

erupt patlak vermek

Six days later, the Intifada erupted.

Altı gün sonra, İntifada patlak verdi.