esoteric için İngilizce-Türkçe çeviriler:

içrek · ezoterik · özel · diğer çevirileri

esoteric içrek

Fellas, esoteric means "delicious.

Beyler, içrek "lezzetli" manasına geliyor.

esoteric ezoterik

Why are these esoteric doctrines important to Hitler?

Bu ezoterik doktrinler Hitler için neden önemliydi?

esoteric özel

And an esoteric knowledge of Ohio.

Ve Ohio hakkında özel bilgisi olan.