espionage için İngilizce-Türkçe çeviriler:

casusluk, casusluk. · casus · diğer çevirileri

espionage casusluk, casusluk.

Kent tried to make it look like espionage, and he had the damn thing the whole time.

Kent o bakmak yapmaya çalıştı casusluk gibi Ve o lanet olası şey vardı Bütün zaman.

Your work seems to be a perfect target for industrial espionage.

Çalışmanız endüstri casusluğu için mükemmel bir hedef gibi görünüyor.

Margaret Carter, you're under arrest for treason, espionage, and aiding and abetting public enemy number one, Howard Stark.

Margaret Carter, hıyanet, casusluk ve bir numaralı halk düşmanı Howard Stark'a yardım ve yataklıktan tutuklusunuz.

espionage casus

Last thing we need right now is another espionage scandal.

En son ihtiyacımız olan şey başka bir casus skandalı.

Corporate espionage. Evidence scrubber.

Şirket casusu, kanıt temizleyici.

He's a fixer. corporate espionage Evidence scrubber.

İş bitirici. Şirket casusu, kanıt temizleyici.