exhausting için İngilizce-Türkçe çeviriler:

yorucu · diğer çevirileri

exhausting yorucu

Now, that's gonna be very exhausting for me, and it's gonna be a damn sight more uncomfortable for you.

Şimdi, bu benim için çok yorucu olacak ve senin için çok daha rahatsız edici olacak.

And also the fighting is a bit exhausting to me.

Ve ayrıca şu kavga da, benim için fazla yorucu.

Exhausting for everyone.

Herkes için yorucu.