expensive için İngilizce-Türkçe çeviriler:

pahalı · masraflı · ucuz · diğer çevirileri

expensive pahalı

Maybe too expensive for a young girl like you.

Senin gibi küçük bir kız için belki de fazla pahalı.

I said I wasn't thinking of anything that expensive.

Ben de, bu kadar pahalı bir şey beklemiyordum dedim.

I'm thinking about buying something very expensive.

Şimdi çok pahalı bir şey almayı düşünüyorum.

expensive masraflı

It also must be very expensive.

Aynı zamanda bu çok masraflı olmalı.

No, just more expensive.

Hayır, sadece daha masraflı.

No, but girls are expensive.

Hayır ama kızlar masraflı.

expensive ucuz

It's not as nice, but it's less expensive.

O kadar güzel değil ama daha ucuz.

Don't worry, it's not that expensive It's light

Merak etme. Pahalı değil. Ucuz bir şey.

It isn't a matter of cheap or expensive.

Bu, ucuz ya da pahalı olması meselesi değil.