factory için İngilizce-Türkçe çeviriler:

fabrika · tesis · imalathane · fabrikasyon · diğer çevirileri

factory fabrika

You are a bad machine, that's why the factory keeps you here.

Sen kötü bir makinesin, fabrika seni bu yüzden burada tutuyor.

This place is seriously creepy for a cookie factory.

Burası bir kurabiye fabrikası için oldukça tüyler ürpertici.

But it's like a factory.

Ama orası fabrika gibi.

factory tesis

Come on, what kind of heat-and-air factory needs that kind of security?

Hadi ama, ne çeşit bir ısıtma ve soğutma tesisi o tür bir güvenliğe ihtiyaç duyar?

Big factories have good facilities.

Büyük firmaların tesisleri de iyi oluyor.

Where people like me were working in hi-tech factories.

Benim gibi insanların yüksek teknoloji tesislerde çalıştığı yerleri

factory imalathane

Weapon factories of Villengard.

Villengard silah imalathaneleri mi?

factory fabrikasyon

But it's it's new. You know, factory-made.

Fakat bu yeni, yani bilirsin, fabrikasyon.