family's

I have a family, and I want something better for them than war, and I think it's possible.

Bir ailem var ve onlar için savaştan daha iyi şeyler istiyorum, ve bu mümkün sanırım.

But there's nothing more important to me than you and this family.

Ama benim için senden daha önemli bir şey yok ve ailemden.

You have a beautiful family and it's great to be part of it tonight.

Çok güzel bir aileniz var ve bu gece onun bir parçası olmak harika.

There's nothing in this world more important than family.

Bu dünyada aileden daha önemli bir şey yoktur.

But it's really important for me to have my family.

Ama bu aileye sahip olmak benim için gerçekten çok önemli.

And there's nothing more important in the whole world than family.

Ve bütün dünyada aileden daha önemli bir şey yoktur.

It's not a good time for the family?

Aile için iyi bir zaman değil, ha?

It's a big day for this family.

Bu aile için büyük bir gün.

That's right, like one big happy family.

Bu doğru, büyük mutlu bir aile gibi.

There's something really important we gotta talk about about my family and um

Konuşmamız gereken çok önemli bir şey var. Ailem ve şey hakkında