farthest için İngilizce-Türkçe çeviriler:

en uzağa, en uzaktaki, en uzakta, en uzak · diğer çevirileri

farthest en uzağa, en uzaktaki, en uzakta, en uzak

The ripples spread out beyond the farthest horizont beyond the matter, scintilla, star!

Dalgalar yayılır ötesine, en uzak ufukların Her şeyin Bir zerre yıldız!

No, it's the farthest thing from a happy family.

Hayır, bu, mutlu bir aileden en uzak görüntü

Then some missionaries got as far as Saramiriza, their farthest settlement.

Daha sonra, bazı misyonerler en uzaktaki köye, Saramiriza'ya kadar ulaşmışlar.