father'

If I'd been a better husband, a better father, her mother and her sister might still be alive.

Eğer daha iyi bir koca, daha iyi bir baba olsaydım annesi ve kız kardeşi hâlâ hayatta olabilirdi.

You trust him because he's a great father and he's a great husband, and he's your best friend.

Ona güveniyorsun çünkü, Julian harika bir baba ve harika bir koca. Ve senin en iyi arkadaşın.

Because I look at you, and I think you were a child once, with a mother and a father and a home.

Çünkü sana bir bakıyorum da, ve bir zamanlar senin de annesi ve babası ve bir evi olan bir çocuk olduğunu düşünüyorum.

But somewhere out there you've You have another father too, who gave you another name.

Ama orada bir yerlerde sana başka bir isim vermiş başka bir baban var.

And I know you're a good father, so, tell me, what would you do?

Ve senin iyi bir baba olduğunu biliyorum. Söyle bana, ne yapmalıyım?

If my mother and father had one, maybe then they would still be here.

Annem ve babam vardı belki o zaman onlar hala burada olacak.

Thank you. That's very nice of you, but I already have a father.

Teşekkür ederim, çok iyisin ama benim zaten bir babam var.

She said, "There are good people and bad people in this world and a very bad person did this to your father.

Bu dünyada iyi insanlar ve kötü insanlar vardır, ve babana bunu çok kötü bir insan yaptı" dedi.

Yes. But he is still my father. And he does love me.

Evet ama yine de o benim babam ve beni seviyor.

No, this is a very difficult day for your father, and he needs to be with his family.

Hayır. Baban için çok zor bir gün ve ailesi ile birlikte olmaya ihtiyacı var.