favorite için İngilizce-Türkçe çeviriler:

sevdiğin · en sevdiği · favori · gözde · diğer çevirileri

favorite sevdiğin

This is my favorite daughter. And she is a beautiful white American.

Bu benim en sevdiğim kızım ve o çok güzel, beyaz Amerikalı!

Come on, it's your favorite drink.

Hadi, bu en sevdiğin içecek.

Maybe Lucy knows his favorite song.

Belki Lucy en sevdiği şarkıyı bilir.

favorite en sevdiği

This is my favorite daughter. And she is a beautiful white American.

Bu benim en sevdiğim kızım ve o çok güzel, beyaz Amerikalı!

Max, who's your favorite uncle?

Max, en sevdiğin amcan kim?

I know, that's my favorite part

Biliyorum, en sevdiğim kısmı o zaten.

favorite favori

And I want you to be as happy as me because you're, like, my favorite friend, so

Senin de benim gibi mutlu olmanı istiyorum çünkü sen benim favori arkadaşımsın ve

You might be my new favorite client.

Sen benim yeni favori müşterim olabilirsin.

You're my favorite, favorite thing.

Sen benim en favori varligimsin.

favorite gözde

And you have always been my favorite son.

Ve sende her zaman benim gözde oğlum oldun.

And here's my favorite sister.

Ve en gözde kız kardeşim.

Do you have a favorite color?

Gözde bir rengin var mı?