feature için İngilizce-Türkçe çeviriler:

özellikli, özellik · yüz hattı · özelli · metrajlı · makale · surat · nitelik · diğer çevirileri

feature özellikli, özellik

You know, without pink or blue, it's hard to tell, but the features are great.

Sen, pembe ya da mavi olmadan, biliyorum bunu söylemek zor, ama özellikleri harika.

It's Ilya Gavrik, his itineraries, likely protection measures, blood type, distinguishing features.

Bu Ilya Gavrik, onun gezi programı, muhtemel koruma tedbirleri, kan grubu, ayırt edici özellikleri.

It's their best feature.

Onların en iyi özelliği.

feature yüz hattı

Oh how can his facial features be so beautiful?

Yüz hatları nasıl bu kadar güzel olabilir?

We're just looking for similar features, okay?

Sadece benzer yüz hatlarını arıyoruz, tamam mı?

though her features were coarse and tough

Yüz hatları biraz kaba ve sertti gerçi.

feature özelli

The extraordinary, elongated third finger is another distinctive feature of the group.

Olağanüstü, uzamış üçüncü parmak başka ayırt edici bir grup özelliğidir.

It's my best feature.

Bu benim en iyi özelliğim.

They were very tall with reptilian features; large, almond-shaped, red eyes.

Onlar çok uzundu yılan özelliklerine sahiplerdi; büyük, badem şeklinde kırmızı gözler.

feature metrajlı

Name John Woo's first full length feature. Chi bi xia:

John Woo'nun ilk uzun metrajlı filminin adı nedir?

Roger Meyers's next full-length feature was the wildly successful, Pinitchio.

Roger Meyers'ın sonraki uzun metrajlı yapımı, çok başarılı olan Pinitchio idi.

'The Cosmonaut' is a feature film project.

'The Cosmonaut' uzun metrajlı bir film projesi.

feature makale

It's his first feature.

Bu onun ilk makalesi.

feature surat

Queen Piglet Features!

Kraliçe Domuzcuk Suratlı!

feature nitelik

Look sir, this elephant has divine features.

Bakın efendim, bu fil harika niteliklere sahip.